diumenge, 12 de febrer de 2012

Llibret "Poder popular contra la UE i els estats capitalistes. " editat per Endavant-OSAN


Endavant (OSAN) publica un breu text d'anàlisi i reflexió. En aquest document es descriu breument el context polític actual, marcat per dures retallades i retrocessos socials en gairebé tots els àmbits de la nostra vida. Després s'analitzen les alternatives reformistes que proposa la classe política. Finalment, s'exposen les perspectives de la única alternativa rupturista: la construcció d'un moviment popular amb capacitat per enfrontar-se a l'UE i als estats espanyol i francès.

La crisi del deute provocat per la nacionalització del deute privat, les tensions a la Unió Europea, l’accés al poder de la dreta a totes les institucions que ens governen i la progressiva entrada en crisi del marc territorial espanyol, dibuixen un panorama de dures retallades i retrocessos socials. L’experiència dels darrers temps ens ha demostrat que l’esquerra reformista i el nacionalisme burgès dels Països Catalans no estan essent capaços de donar-hi resposta, i hem pogut observar com el cercle d’alternança política entre partits burgesos és en realitat un espiral que s’estreny cada dia més. Alhora, les experiències viscudes durant l’any 2011 auguren la gestació de brots d’autoorganització popular que fan pensar que els plantejaments rupturistes que durant dècades han estat patrimoni de sectors molt reduïts es comencen a socialitzar. Tot i així, hem d’implicar-nos activament en aquests espais de gestació de la unitat popular, els quals a mesura que s’avanci en l’organització i en la construcció d’un programa polític propi, es convertiran en una alternativa real.
Aquest document pretén descriure breument el nou context polític, exposar les estratègies que se’ns presenten per a reconduir la situació i les perspectives del moviment popular com a alternativa rupturista al sistema.
Comunicació Endavant OSAN