dilluns, 25 de gener de 2010

Sortir de la crisi del capitalisme o sortir d'un capitalisme en crisi?

Un text molt interessant sobre la crisi actual.


L'actual crisi mundial, escriu Samir Amin en aquest text, no és ni una crisi financera ni el resultat d'una constel·lació de crisis sistèmiques, sinó que es deriva del risc d'impugnació del poder del capitalisme imperialista dels oligopolis globals per part dels marginats. Mentre les potències mundials busquen restaurar el sistema al seu estat anterior a la crisi, la crisi actual, de fet, ens permet concebre un front integrat possible en el qual "que participin totes les forces socials i polítiques que en conjunt representen a les víctimes del poder exclusiu dels oligopolis", sosté Amin. Desafiar el capitalisme històric representa l'element fonamental en l'emancipació dels oprimits, un desafiament que només s'assolirà quan lels pobles del Sud i del Nord global uneixin la lluita. El repte consisteix en la permanent construcció de l'internacionalisme dels treballadors i els pobles davant del cosmopolitisme de les oligarquies....

Continuar llegint